کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 14
1. تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-153

حمید زارع ابیانه؛ الهام فرخی؛ مریم بیات ورکشی؛ محمود احمدی


2. اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 156-139

رحیم محمدیان؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی


3. تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 167-157

جهانشاه بساطی؛ علی زبرجدی؛ علی جلیلیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فارس عبدی


4. اثر سیاست حمایتی دولت بر عرضه، سطح زیرکشت و عملکرد چغندرقند در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 218-207

حمید محمدی؛ زکریا فرج‪زاده؛ فرشید کفیل‪زاده


5. بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 13-1

حمیدرضا ابراهیمیان؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ زهرا عباسی


6. تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 108-93

سیامک پیش‌بین؛ حمید محمدی؛ عبدالرسول ذاکرین


7. تعیین نیاز آبی چغندرقند به روش لایسیمتری در مشهد

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 184-177

مهدی شهابی‏فر؛ محمدحسین رحیمیان


8. تعیین تبخیر و تعرق استاندارد گیاه چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 37-25

مهدی پناهی؛ مینا عقدایی؛ مصلح الدین رضایی


9. تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1384، صفحه 14-1

محمدرضا میرزایی؛ سیدمعین‌الدین رضوانی؛ جواد گوهری


10. تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 133-143

مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم؛ ذبیح اله رنجی؛ مهدیه پارسائیان


12. تاثیر قطع آبیاری قبل از برداشت و مصرف دیرهنگام ازت بر عملکرد کمی، کیفی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در منطقه دزفول

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1380، صفحه 86-98

حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ عبدالامیر راهنما


13. تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 75-86

جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ محمود مصباح


14. بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1374، صفحه 20-29

ولی اله یوسف آبادی؛ داریوش مظاهری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ جواد گوهری