کلیدواژه‌ها = تاریخ کاشت
تعداد مقالات: 16
1. بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-179

زهره نبی پور؛ داوود حبیبی؛ مسعود احمدی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی


2. بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-33

مسعود احمدی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ حسنعلی شهبازی


3. تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 189-199

محمدرضا جهاداکبر؛ بابک بابایی؛ جهانشاه بساطی؛ زهرا عباسی


4. بررسی تأثیر تاریخ‏ های مختلف کاشت ریشه‎چه و برداشت بذر بر روی کمیت و کیفت بذر رقم شیرین چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 201-214

محمد‏علی چگینی؛ سلیم فرزانه؛ سعید صادق‏ زاده؛ داریوش فتح‏ اله طالقانی


5. بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه فسا

دوره 29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 84-71

غلامرضا اشرف منصوری؛ مستانه شریفی؛ فرحناز حمدی


6. تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی پنج رقم در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه جیرفت

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 42-25

سعید صادقزاده حمایتی؛ محمدحسن شیرزادی؛ محسن آقایی‌ زاده؛ داریوش طالقانی؛ محمد علی جواهری؛ علی علیعسگری


7. بررسی روندرشد چغندرقند در همدان

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-134

محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


8. بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند – ب. کارآیی مصرف تشعشع

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-53

سعید صادقزاده حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی؛ سیدعطاءاله سیادت؛ قربان نورمحمدی


9. بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند الف- دریافت تشعشع خورشیدی و ضریب استهلاک نوری

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 42-23

سعید صادقزاده حمایتی؛ علی کاشانی؛ داریوش طالقانی؛ قربان نورمحمدی؛ سیدعطاءاله سیادت


10. مدیریت تلفیقی علف‏های هرز چغندرقند با استفاده از تاریخ کاشت و کولتیواتور در منطقه دزفول

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 134-123

محمدرضا اوراضی‏زاده؛ مصطفی حسین پور؛ داریوش قنبری؛ حمید شریفی


12. بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 119-130

جهانشاه بساطی؛ محمد کولیوند؛ عادل نعمتی؛ اسداله زارعی


14. اثر تاریخ کاشت در تحمل ارقام چغندرقند به نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1375، صفحه 55-61

رحیم پرویزی؛ حسن اشتیاقی؛ مهدی بقایی